تیپستر در شرط بندی

تیپستر در شرط بندی
تیپستر در شرط بندی

اصطلاح تیپستر (به انگلیسی Tipster) که کاربرد آن در شرط بندی فوتبال و بخصوص در پیش بینی و شرط بندی بر روی رقابت های ورزشی فوتبال متداول است به شخص و یا اشخاصی که با تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات و استفاده از تجربه شان به شرط بندی نتایج مسابقات می پردازند اطلاق می گردد.

تیپستر شرط بندی فوتبال

امروزه به طور معمول تیپسترها شرط بندی های خود را از طریق اینترنت و در قالب وبسایت و یا شبکه های اجتماعی با علاقمندان به شرط بندی به اشتراک می گذارند که در این میان گاهی این راهنمایی ها رایگان و در مواردی تیپستر در شرط بندی نیز می تواند همراه با هزینه باشد که در این مورد تیپسترها برای در اختیار گذاردن اطلاعات از علاقمندان مبلغی به عنوان حق اشتراک دریافت می کنند، البته برخی تیپسترها نیز به طور سنتی و بصورت فیزیکی در محل بنگاه های شرط بندی اقدام به ارائه این خدمات می کنند.

ادامه تیپستر در شرط بندی